More

  Απαλλαγή ΠΑΟΚ: Μια σεβαστή, αλλά καθαρά πολιτική απόφαση…

  Ο Χρήστος Υφαντής κάνει... πενηνταράκια νόμους και κανονισμούς, εξηγώντας με απολύτως κατανοητό τρόπο γιατί η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων δεν είναι «ποδοσφαιρική» αλλά πολιτική

  ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ

  Η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ για την περιβόητη υπόθεσης της πολυϊδιοκτησίας ΠΑΟΚ – Ξάνθης (δια του κ. Ιωάννη Καλπαζίδη, ανιψιού του κ. Ιβάν Σαββίδη) είναι μια απόφαση του κορυφαίου δικαστικού οργάνου του ελληνικού ποδοσφαίρου σεβαστή καθόλα μεν, πολιτική σε όλα δε.

  Η πολιτική της διάσταση, που κάλυψε όλες τις υπόλοιπες, έγκειται στο ότι είναι προϊόν διαδικασιών που ξεπέρασαν, δηλαδή ακύρωσαν, το ισχύν θεσμικό πλαίσιο και ανήγαγαν μια ερμηνεία του νόμου (αυτή που επιχείρησε ο κ. Γεραπετρίτης με τη γνωστή δήλωση για τον εισηγητικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα του πορίσματος της ΕΕΑ) σε θέσφατο υπεράνω του νόμου.

  Επιτροπή Εφέσων ΕΠΟ: Το χρονικό και τα ερωτήματα για μια απόφαση που κατήργησε νόμους και λογική

  Εξηγούμαι: Σύμφωνα με το ισχύον κρατικό θεσμικό πλαίσιο στον ελληνικό αθλητισμό οι διατάξεις του ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι εκείνες που κατισχύουν κάθε άλλης διάταξης είτε νόμου, είτε κανονισμού και το διοικητικό όργανο (ανεξάρτητη επιτροπή) «Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού» έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να τις ερμηνεύει με βάση τα στοιχεία κάθε υπόθεσης, να εκδικάζει την υπόθεση και να καταλήγει σε πόρισμα/έκθεση, το οποίο διαβιβάζει στην Ομοσπονδία και στη διοργανώτρια «για την επιβολή (απλώς) της προβλεπόμενης ποινής».

  Στο χώρο του ποδοσφαίρου αυτή η αρμοδιότητα, όπως περιγράφεται στο άρθρο 69 του ν. 2725/1999, έλαβε, επισήμως, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ στις 31 Ιουλίου 2019, αποκλειστικό χαρακτήρα, καθώς η ΕΠΟ παραιτήθηκε του δικαιώματος της να διαθέτει ειδική διάταξη στον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) και αποδέχθηκε να μεταφέρει όλη την ευθύνη και την αρμοδιότητα στον αθλητικό νόμο και στα όργανα που αυτός προβλέπει.

  Με βάση αυτό το πλαίσιο τόσο η Πειθαρχική Επιτροπή της Super League 1 όσο και η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ (Μάρτιος – Απρίλιος 2020) νομίμως αποφάσισαν πως δεν δικαιούνται να υπεισέλθουν στην εξέταση της ουσίας της υπόθεσης, αποδέχθηκαν τα στοιχεία και τα συμπεράσματα του πορίσματος της ΕΕΑ και επέβαλαν στις δύο ΠΑΕ τις προβλεπόμενες ποινές.

   

  Τα δύο δικαστικά όργανα, δηλαδή, έμειναν στο γράμμα και στο πνεύμα του νόμου (έτσι πράττουν οι δικαστές) και αγνόησαν την πολιτική παρέμβαση του Υπουργού Επικρατείας κ. Γεραπετρίτη (28.01.2020), σύμφωνα με τη λογική του οποίου « το πόρισμα της ΕΕΑ έχει εισηγητικό και δεσμευτικό χαρακτήρα».

  Έκτοτε, μεσολάβησε η προσφυγή του ΠΑΟΚ στο CAS, η απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου « να εξετάσει η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ την υπόθεση επί της ουσίας»  και η εκ νέου εκδίκαση της υπόθεσης, ενώπιον της νέας Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ στις 09 Δεκεμβρίου 2020.

  Τι είχε αλλάξει στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο από τις αρχές του 2020, όταν επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες ποινές, έως τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου όταν εκδικάστηκε εκ νέου η υπόθεση; Απολύτως τίποτε.

  Ο ν. 2725/1999 με το ειδικό για την πολυϊδιοκτησία άρθρο 69 παρέμεινε ακριβώς ο ίδιος και στις διατάξεις του και στην αρμοδιότητα της ΕΕΑ. Η ΕΠΟ διατήρησε και στο 2020 την διαγραφή του άρθρου 30 του ΚΑΠ και δεν ανέτρεψε την από 31 Ιουλίου 2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η τροπολογία της κυβέρνησης που έγινε νόμος συνέχισε να διατηρεί τη διατύπωση « … επιβάλλεται με απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, το οποίο επιλαμβάνεται ύστερα από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού…». Πουθενά και για κανένα λόγο δεν υπήρξε η παραμικρή διαφοροποίηση του θεσμικού πλαισίου, ούτε διανοήθηκε κανείς να μετατρέψει κανονιστικά την έκθεση/πόρισμα της ΕΕΑ από δεσμευτικό σε εισηγητικό.

  Η ερμηνεία του κ. Γεραπετρίτη, σύμφωνα με την οποία η έκθεση της ΕΕΑ, ενός αποκλειστικά αρμόδιου (με τη σύμφωνη γνώμη και της ίδιας της ΕΠΟ) κρατικού διοικητικού οργάνου του αθλητικού νόμου 2725/1999 είναι απλώς εισηγητική προς ένα ιδιωτικό δικαιοδοτικό όργανο όπως είναι τα δικαστικά όργανα του ποδοσφαίρου εξακολουθεί να είναι περίεργη, τουλάχιστον.

   

  Κι όμως, η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ αποδέχθηκε πλήρως αυτή την πολιτική ερμηνεία του νόμου, η οποία δεν έχει πουθενά περιληφθεί ως στοιχείο της ελληνικής νομοθεσίας, δίκασε «επί της ουσίας», χωρίς να δικαιούται να το πράξει (η περιβόητη εντολή του CAS ερμηνεύεται πάντα σε συνάρτηση με την εθνική νομοθεσία που παραμένει η ίδια, ειδικά από την ώρα που η ΕΠΟ δεν διαθέτει ούτε ειδική διάταξη σε Κανονισμό της) και έκρινε «πειθαρχικά μη ελεγκτέα» την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, επειδή, κατά τη γνώμη της, δεν προέκυψε διασύνδεση μεταξύ της VIALAND και της ΠΑΕ Ξάνθη στο πρόσωπο του κ. Ιωάννη Καλπαζίδη.

  Η Επιτροπή Εφέσεων, δηλαδή, αποφάσισε κυρίαρχα να ξεπεράσει, δηλαδή να ακυρώσει, την ισχύουσα νομοθετική τάξη (το ν. 2725/1999 και την ΕΕΑ), να αναγορεύσει την απόφαση του CAS «για εκδίκαση επί της ουσίας» σε αλλαγή του χαρακτήρα του πορίσματος της ΕΕΑ από δεσμευτικό σε εισηγητικό, χωρίς από πουθενά να προκύπτει ανάλογη αρμοδιότητα της, να ξεπεράσει τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από το εθνικό δίκαιο και να ανατρέψει την αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕΑ για όλες τις υποθέσεις πολυϊδιοκτησίας την οποία ακόμη και η ίδια η ΕΠΟ έχει αποδεχθεί.

  Όπως είπαμε η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων είναι σεβαστή μεν, πολιτική δε. Ως τέτοια επιδέχεται κάθε κριτικής που ασκείται εποικοδομητικά ή ακόμη και πολεμικής, καθώς οι πολιτικές προσεγγίσεις νομικών ζητημάτων και οι αποφάσεις που από αυτές προκύπτουν είναι στη μοίρα τους γραμμένο να δέχονται τη βάσανο της κριτικής, ανεξάρτητα αν τους είναι αρεστή ή όχι.

  Σημείωση: Την ουσία του πορίσματος της ΕΕΑ ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να την αμφισβητήσει με προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια, επειδή είναι μια καθαρά διοικητική πράξη ενός οργάνου της πολιτείας. Σε ποδοσφαιρικό επίπεδο μόνο «η επιβολή της προβλεπόμενης ποινής» ισχύει. Καμία «επί της ουσίας» εκδίκαση δεν μπορεί να αναιρέσει τον δεσμευτικό χαρακτήρα της έκθεσης της ΕΕΑ, αν δεν αλλάξουν οι διατάξεις του νόμου.

  Η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ σημαίνει σε απλά ελληνικά ότι έχει καταργηθεί στην πράξη το άρθρο 69 του ν.2725/1999 και χρειάζεται να επαναδιατυπωθεί. Τόσο απλά.

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

  ΑΠΟΨΗ

  Εκλογές ΕΠΟ: Ο Ζαγοράκης φεύγει, ο Δημητρίου έρχεται…

  Ο Χρήστος Υφαντής αποκαλύπτει το «επικρατέστερο» - πλέον - σχήμα για τη νέα ΕΠΟ και αρχίζει να πιστεύει πως «ίσως και να μη χρειάζεται καν να μπει τέλος στον κατήφορο του ελληνικού ποδοσφαίρου»