Όροι Χρήσης FWS.GR Fueled With Sports

Η χρήση της ιστοσελίδας FWS.gr Fueled With Sports σημαίνει ότι αποδέχεστε τους όρους που ακολουθούν.

Το FWS.gr Fueled With Sports είναι ιστοσελίδα που δημοσιεύει κείμενα αθλητικής, πολιτικής και κοινωνικής επικαιρότητας, καθώς και σχολιαστικά κείμενα ποικίλων κατευθύνσεων. Η σύνταξη της ιστοσελίδας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια και την εγκυρότητα των δημοσιευμάτων της, δεν αναλαμβάνει ωστόσο καμία ευθύνη για πράξεις ή παραλήψεις στις οποίες μπορεί να προβεί οποιοσδήποτε αναγνώστης εξαιτίας ή με αφορμή την ανάγνωσή της. Τα δημοσιεύματα της ιστοσελίδας τονίζεται ότι έχουν πληροφοριακό ή/και ψυχαγωγικό χαρακτήρα και δεν αποσκοπούν να υποκαταστήσουν τις συμβουλές ειδικών, στους οποίους οι αναγνώστες πρέπει να απευθύνονται σε σχέση με οποιαδήποτε δική τους απόφαση.

Το FWS.gr Fueled With Sports προβλέπει σχολιασμό αναγνωστών στην ιστοσελίδα του. Ο σχολιασμός απαιτεί εγγραφή σε υπηρεσία που παρέχεται από τρίτους και είναι υπό μετριασμό. Σχόλια προσβλητικά είτε για πρόσωπα που αναφέρονται στα δημοσιεύματα του FWS.gr Fueled With Sports είτε γενικότερα, καθώς και σχόλια ρατσιστικά, σεξιστικά ή με άλλον τρόπο υποστηρικτικά προς τον φασισμό ή την ακροδεξιά, δεν δημοσιεύονται. Επανειλημμένη κακή χρήση των σχολίων μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό από την ιστοσελίδα.

Κάθε νέος σχολιαστής εγγράφεται αυτόματα στο newsletter του FWS.gr Fueled With Sports. Το newsletter αποστέλλεται μηνιαία, καθώς και σε έκτακτες περιπτώσεις, όταν προκύπτει λόγος άμεσης επιπρόσθετης ενημέρωσης. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να μην επιβαρύνουμε τους συνδρομητές μας με συχνή ή επίμονη ηλεκτρονική αλληλογραφία. Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε το newsletter, χρησιμοποιήστε την επιλογή απεγγραφής που περιλαμβάνεται σε αυτό.

Το FWS.gr Fueled With Sports καταβάλλει κάθε προσπάθεια να απαντά στην αλληλογραφία και στα ερωτήματα που του απευθύνουν οι αναγνώστες του. Αν αυτό, ωστόσο, δεν καταστεί δυνατόν, δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για παράλειψη απάντησης σε οποιαδήποτε αλληλογραφία.

Το FWS.gr Fueled With Sports διατηρεί λογαριασμούς σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, το Twitter, το You Tube, το Instagram όπου αναρτά αποσπάσματα της ύλης του, συνδέσμους προς την ιστοσελίδα του και άλλο ενημερωτικό ή/και ψυχαγωγικό υλικό. Η δυνατότητα παρακολούθησης αυτών των λογαριασμών είναι ελεύθερη και παρά το γεγονός πως το FWS.gr Fueled With Sports καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διαγράφει τυχόν σχόλια χρηστών των κοινωνικών δικτύων που μπορεί να είναι προσβλητικά είτε για πρόσωπα που αναφέρονται στα δημοσιεύματά του είτε γενικότερα, καθώς και σχόλια ρατσιστικά, σεξιστικά ή με άλλον τρόπο υποστηρικτικά προς τον φασισμό ή την ακροδεξιά, δεν αποδέχεται και δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτά τα σχόλια.

Το FWS.gr Fueled With Sports δημοσιεύει διαφημίσεις. Το περιεχόμενό τους αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των διαφημιζόμενων.

Το FWS.gr Fueled With Sports κατά περίπτωση προχωρεί σε συνεργασίες «χορηγίας επικοινωνίας» με επιλεγμένους συνεργάτες. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να δημοσιεύσει καταχωρήσεις ή και να προβεί σε προωθητικές ενέργειες ή σε διαφόρων ειδών προσφορές προς τους αναγνώστες του. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η σχέση του FWS.gr Fueled With Sports ως χορηγού επικοινωνίας με τον συγκεκριμένο συνεργάτη θα δηλώνεται ρητά.

Ο τίτλος και το λογότυπο της ιστοσελίδας ανήκουν στο FWS.gr Fueled With Sports και η χρήση τους δεν επιτρέπεται παρά μόνο στο πλαίσιο συνεργασίας με την ιστοσελίδα και μόνον εφόσον έχει παραχωρηθεί έγγραφη άδεια.

Τα πνευματικά δικαιώματα της ύλης του FWS.gr Fueled With Sports ανήκουν στον εκάστοτε συντάκτη ή άλλο δημιουργό και στο FWS.gr Fueled With Sports.

Η αναδημοσίευση της ύλης του FWS.gr Fueled With Sports επιτρέπεται υπό τις εξής προϋποθέσεις: Οποιαδήποτε αναφορά σε δημοσίευμα του FWS.gr Fueled With Sports συνεπάγεται την υποχρέωση αναφοράς του τίτλου του δημοσιεύματος, του τίτλου της ιστοσελίδας και του συντάκτη του δημοσιεύματος. Αν η αναφορά γίνεται στο διαδίκτυο, συνεπάγεται την υποχρέωση τοποθέτησης ενεργού συνδέσμου προς την ιστοσελίδα του FWS.gr Fueled With Sports, με ευκρινή τρόπο. Η τοποθέτηση ενεργού συνδέσμου δεν απαλλάσσει από την υποχρέωση αναφοράς του τίτλου του δημοσιεύματος, του τίτλου της ιστοσελίδας και του συντάκτη του δημοσιεύματος – και σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί μόνη η αναγραφή της λέξης «πηγή».

Tο FWS.gr Fueled With Sports μπορεί να δημοσιεύσει τροποποιήσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις στα δημοσιεύματά του, χωρίς προειδοποίηση.

Tο FWS.gr Fueled With Sports καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια η ιστοσελίδα του να είναι πάντοτε online. Δεν αναλαμβάνει όμως καμία ευθύνη σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η ιστοσελίδα καταστεί για οποιοδήποτε διάστημα μη διαθέσιμη.

Tο FWS.gr Fueled With Sports καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια η ιστοσελίδα του να παραμένει καθαρή από κακόβουλο λογισμικό. Δεν αναλαμβάνει όμως καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποιος χρήστης αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα. Η ασφαλής περιήγηση στο διαδίκτυο αποτελεί ευθύνη του χρήστη της ιστοσελίδας, ο οποίος υποχρεούται να λάβει κάθε μέτρο προστασίας.

Κάθε χρήστης της ιστοσελίδας του FWS.gr Fueled With Sports είναι υπεύθυνος για την ορθή χρήση της σύμφωνα με τους όρους αυτούς και την κοινή λογική. Οποιαδήποτε παραβίασή τους, καθώς και οποιαδήποτε απόπειρα παρέμβασης στην ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο, θα οδηγήσουν στον αποκλεισμό του χρήστη και σε όποια νομική κίνηση το FWS.gr κρίνει ότι απαιτείται για την προστασία του.

Tο FWS.gr Fueled With Sports μπορεί να τροποποιήσει αυτούς τους όρους οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Η χρήση της ιστοσελίδας του FWS.gr Fueled With Sports σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους.