ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ

Πόσο σύννομη είναι η σύμβαση μεταξύ ΠΑΟΚ και «Dimera ΕΠΕ» για το PAOK TV;

Ιβάν Σαββίδης PAOK TV ΠΑΟΚ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ  για την αγωνιστική περίοδο 2019/2020 (κανονική περίοδος και play off) προχώρησε, για τη διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του, στην επιλογή του pay per view σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία «Dimera Group Εμπόριο Αθλητικών Ειδών Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.».

Ξεπερνώ, με καλή θέληση, την απολύτως φυσιολογική απορία, πως γίνεται μια εταιρεία που διαχειρίζεται «εμπόριο αθλητικών ειδών» να συμβάλλεται με μια ΠΑΕ με σύμβαση παραχώρησης τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Τάχει αυτά η αγορά…

Αναφέρει ο Κ.Α.Π. (άρθρο 29, παρ. 2β): «Εφόσον δεν υπάρχει κεντρική διαχείριση οι συμβάσεις κατατίθενται από τις ομάδες στη διοργανώτρια αρχή εντός επτά (7) ημερών από την υπογραφή τους για έγκριση και εφόσον διαπιστωθεί η συμφωνία τους με τα καταστατικά της διοργανώτριας, της ΕΠΟ και των FIFA και UEFA αποστέλλονται στην ΕΠΟ για επικύρωση. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός 20 ημερών από την υπογραφή της κάθε συμβάσεως και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον πέντε (5) μέρες προ της ενάρξεως των πρωταθλημάτων».

Σύμφωνα, λοιπόν, με το ως άνω άρθρο θα πρέπει να υφίσταται μια διμερής σύμβαση μεταξύ ΠΑΟΚ και Dimera Group, για την οποία ισχύουν όλες οι ανωτέρω δεσμευτικές από τον Κ.Α.Π. προθεσμίες και κυρίως η ολοκλήρωση όλης της απαραίτητης διαδικασίας πέντε (5) μέρες πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων τον Αύγουστο 2019.

Υφίσταται ανάλογη σύμβαση με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, την αγωνιστική περίοδο 2019/2020 ή οι συμβάσεις είναι δύο και αφορούν η μια στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος και η άλλη στους αγώνες των play off, οπότε η προθεσμία των πέντε (5) ημερών διαφέρει από τη μια στην άλλη;

Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο 17Ι του καταστατικού της ΕΠΟ «η θεώρηση και επικύρωση από την ΕΠΟ όλων των συμβάσεων είναι υποχρεωτική» η μία ή οι δύο συμβάσεις ΠΑΟΚ – Dimera Group έχουν ολοκληρώσει θετικά όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες κατάθεσης, ελέγχου, έγκρισης, θεώρησης και επικύρωσης πέντε (5) μέρες προ της ενάρξεως των πρωταθλημάτων;

Συνεχίζει ο Κ.Α.Π. στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου: «Στο πρωτάθλημα της Super League 1 , για τις ανάγκες εφαρμογής των Κανονισμών, λόγω της έλλειψης κεντρικής διαχείρισης για την αγωνιστική περίοδο 2019/2020 και λόγω της πολιτικής επιμερισμού της αμοιβής μιας ΠΑΕ που σχετίζεται με τα τηλεοπτικά δικαιώματα σε περισσότερες συμβάσεις με διαφορετικούς τίτλους, σε περίπτωση που το προβλεπόμενο με τις κατατεθειμένες συμβάσεις ποσό αμοιβής μιας ΠΑΕ για την αγωνιστική περίοδο 2019/2020 είναι κατώτερο του αντιστοίχου τη αγωνιστικής περιόδου 2017/2018 (όταν ίσχυε η κεντρική διαχείριση), ο υπολογισμός της υποχρέωσης που βαρύνει μια ΠΑΕ και η παρακράτηση του αντιστοίχου ποσοστού της ΕΠΟ και της Super League 1 θα γίνεται με βάση το ποσό αμοιβής που αντιστοιχούσε στην ίδια ΠΑΕ με τη σύμβαση κεντρικής διαχείρισης τηλεοπτικών δικαιωμάτων 2017/2018».

Η μια ή οι δύο συμβάσεις ΠAOK – Dimera Group δίνουν τη δυνατότητα στην ΕΠΟ και στη Super League1 να οριοθετήσουν με «ασφάλεια ταμείου» τη διαφορά μεταξύ του ποσού που ο ΠΑΟΚ θα εισπράξει για την περίοδο 2019/2020 και αυτού που εισέπραξε την περίοδο 2017/2018, ώστε να παρακρατηθεί «στην πηγή» το ποσοστό της Ομοσπονδίας (5%) και της διοργανώτριας (2%) και να μην υποστεί η ΠΑΕ κάποια (εκ λάθους λογιστικού) οικονομική απώλεια;

Αν κάποιος, άμεσα ενδιαφερόμενος και με καταστατικό δικαίωμα, ζητήσει επισήμως όλες τις λεπτομέρειες των συμβάσεων αυτών, τα fixe ποσά που περιλαμβάνουν, την, εντός των προβλέψεων των κανονισμών αποδεδειγμένη με αντίστοιχα τιμολόγια είσπραξης, κατάθεση των ποσών που αντιστοιχούν στα ποσοστά της ΕΠΟ και της Super League 1 στα ταμεία τους και μια εκτίμηση (πρώτη έστω) για το ποσό του 2019/2020 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2017/2018 ποια απάντηση θα λάβει;

Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να οριοθετηθεί το ακριβές ποσό που ο ΠΑΟΚ θα εισπράξει από την συμβαλλόμενη Dimera Group (ανεξαρτήτως της διασποράς των συμβάσεων με τη γνωστή και στις άλλες ΠΑΕ μέθοδο) για την περίοδο 2019/2020  σε σχέση με τα αντίστοιχα της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, της Λάρισας, του Ολυμπιακού κ.λ.π. που έχουν συμβάσεις με τη NOVA ή της Λαμίας, της Ξάνθης κ.λ.π. που έχουν συμβληθεί με την ΕΡΤ;

Στη σύμβαση (μία) ή στις συμβάσεις (δύο) μεταξύ ΠΑΟΚ και Dimera Group προβλέπονται ρητές προθεσμίες (ημερομηνίες) καταβολής των ποσών που αντιστοιχούν στα ποσοστά της Ομοσπονδίας και της Διοργανώτριας, ώστε η ΕΠΟ και η Super league 1 να εκδίδουν το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο προς τον υπόχρεο κάθε φορά που προβλέπεται η καταβολή δόσης;

Στη σύμβαση (μία) ή στις συβάσεις (δύο) μεταξύ ΠΑΟΚ και Dimera Group περιλαμβάνεται η υποχρέωση ταυτόχρονης καταβολής εκ μέρους του υπόχρεου (Dimera Group) των δικαιωμάτων της ΕΠΟ με την καταβολή των αντίστοιχων δικαιωμάτων της συμβαλλόμενης Ομάδας, όπως ο Οικονομικός Κανονισμός της ΕΠΟ ορίζει;

Σταματώ εδώ. Είναι πολλά για πρώτη μέρα. Έχει ο Θεός για αργότερα…

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

To Top